<div align="center"> <h1>METODYKA - 3 kolesi z Łomży robiacych Hip Hop</h1> <h3>Metodyka, czyli łomżyński zespół hip hopowy, podkłady, nielegal, mp3, programy, muzyka ; bez fikcji !!!</h3> <p>hip,hop,metodyka,łomża,nielegal,program,muzyka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://mtdk.republika.pl" rel="nofollow">http://mtdk.republika.pl</a></p> </div>